کوه گشت خانوادگی دره پریان برگزار شد کوهگشت خانوادگی دره پریان 29 تیر با حضور و مشارکت پرشور شهروندان برگزار شد.
 ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ مرداد ساعت 0 و 0 دقیقه
کوهگشت خانوادگی دره پریان 29 تیر با حضور و مشارکت پرشور شهروندان برگزار شد.
در این برنامه که بیش از هزار نفر از شهروندان حضور داشتند هیئت ورزش های همگانی، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و سازمان اتوبوسرانی روز خاطره انگیزی را برای شهروندان رقم زدند.
تصاویر در ادامه ...